Thái Hòa Phỏng Vấn Giáo sư Lê Nguyễn Công Tâm

      PV12092017

Ngày 9/7 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh nhằm ngăn chặn dòng tiền ra khỏi nước Mỹ, do đó, người Việt tại Hoa Kỳ sẽ bị hạn chế trong việc gửi tiền về cho thân nhân tại Việt Nam. Điều này ảnh hưởng rất lớn và bất lợi cho chế độ CSVN vốn đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Sắc lệnh này sẽ ảnh hưởng đến người dân Việt Nam trong nước như thế nào? Đó là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Thái Hòa với Giáo sư Lê Nguyễn Công Tâm, một cư dân tại Dallas, Hoa Kỳ.

You May Also Like

Leave a Reply