Minh Nguyệt Phỏng Vấn TS Nguyễn Bá Tùng

      PV21082017

Nhân quyển ở Việt Nam vẫn bị nhà cầm quyền CSVN vi phạm nghiêm trọng, nên cuộc đấu tranh cho nhân quyền cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Để biết thêm về Mạng Lười Nhân Quyển Việt Nam sau 20 năm hoạt động, mời quí thinh giả theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Nguyệt và TS Nguyễn Bá Tùng, người đã điều hành mạng lưới này trong 8 năm qua.

You May Also Like

Leave a Reply