Hải Nguyên Phỏng Vấn Ls Đào Tăng Dực

      PV06082017

Ngày 23 tháng 7 vừa qua, một biến cố có tầm vóc quốc tế diễn ra tại Cộng Hòa Liên Bang Đức làm rung chuyển bang giao Việt-Đức diễn ra. Đó là Đảng CSVN đã noi gương của Kim Chính Ân Bắc Triều Tiên, chủ mưu bắc cóc một cựu đảng viên cao cấp là Ông Trịnh Xuân Thanh đang xin tỵ nạn chính trị tại Dức Quốc. Nhiều vị thức giả đã nhận định biến cố này từ nhiều góc cạnh khác nhau như TS Cù Huy Hà Vũ (Đài VOA), LS Lê Công Định (Đà BBC) và BS Hoàng Thị Mỹ Lâm (Đài ĐLSN). Hôm nay Đài ĐLSN phỏng vấn LS Đào Tăng Dực trên khía cạnh pháp lý của vấn đề. LS Đào Tăng Dực là chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc, LLCQ. Ông cũng là tác giả nhiều sách và xã luận chính trị xuất bản hoặc đăng tải thường xuyên trên các diễn đàn công luận hải ngoại. Đặc biệt ông là tác giả của các cuốn “Việt Nam Dân Chủ Tranh Đấu Luận”, “Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam trên quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên”, và “Phê Bình Song Ngữ Toàn Diện Hiến Pháp 2013 của Việt Nam“, mà các ấn bản điện tử được phổ biến rộng rãi trên hệ thống mạng lưới toàn cầu.

You May Also Like

Leave a Reply