Thái Hòa Phỏng Vấn Lê Anh Hùng

      PV02082017

Trước sự đe dọa phi lý và trắng trợn của Trung cộng về việc CSVN mời Công ty Repsol của Tây Ban Nha khoan dầu trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam khiến CSVN phải rút lui vô điều kiện việc khoan dầu này. Nhà báo Lê Anh Hùng tại Hà Nội, cũng là một nhà đấu tranh dân chủ chống Trung cộng, đã chia sẻ cảm nghĩ của mình với phóng viên Thái Hòa về sự liên hệ giữa việc bắt bớ 4 nhà đấu tranh vừa qua với việc CSVN rút lui vô điều kiện việc khoan dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

You May Also Like

Leave a Reply