Bàn Ngang Tán Dọc, 21.07.2017

      BNTD21072017

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh sự kiện: “các quan chức cộng sản âm thầm lao động như nuôi lợn, chăn vịt và chạy xe ôm mới có tiền đê xây lâu đài bạc tỷ”.

You May Also Like

Leave a Reply