ĐỐI THOẠI VỚI CỘNG SẢN, 08.07.2017

      NVDCCT08072017

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này vẫn với nhà báo Huỳnh Việt Lang với (phần cuối) chủ đề: “Đối Thoại Với Cộng Sản”.

You May Also Like

Leave a Reply