Trả Lời Thư Tín 28.05.2017

      TraLoiThuTin28052017

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

You May Also Like

Leave a Reply