Bàn Ngang Tán Dọc, 14.04.2017

      BNTD14042017

Qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, Bá Cơ, Minh NguyệtHải Sơn tuần này sẽ nói về sự kiện “cấm nhạc” của nhà cầm quyền Hà Nội.

You May Also Like

Leave a Reply