Bàn Ngang Tán Dọc, 13.01.2017

      BNTD13012017

Để nhìn lại một năm qua đi người ta thường đánh dấu những sự kiện đáng chú ý nhất trong năm ấy. Ở Việt Nam Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cũng làm công việc dánh giá 10 sự kiện trong năm 2016, nhưng thảm họa Fomosa lại không nằm trong 10 sự kiện ấy. Mời quý thính giả theo dõi mục Bàn Ngang Tán Dọc quanh sự đánh giá kỳ quặc này do các phóng viên của chúng tôi thực hiện sau đây.

You May Also Like

Leave a Reply