Bài phát biểu của Linh mục Nguyễn Đình Thục

      nguyendinhthuc2

Kính thưa quý thính gỉa, vào ngày 5/12/2016, Linh mục Nguyễn Đình Thục của Giáo Phận Vinh đã đến Đài Loan và đại diện cho các nạn nhân của thảm họa Formosa, nhằm vận động và điều trần với Quốc hội Đài Loan về thảm họa môi trường mà nhà máy Formosa đã gây ra cho người dân miền Trung Việt Nam. Sau đây, mời quý thính giả nghe tiếp Phần 2 của bài điều trần này được dịch sang tiếng Việt, qua giọng đọc của Hải Nguyên …

You May Also Like

Leave a Reply