Bàn Ngang Tán Dọc,28.12.2016

      BNTD28122016

Thời gian gần đây, người dân nghe Nguyễn Phú Trọng nói nhiều đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đảng csVN. Mời quí thính giả theo dõi cuộc thảo luận giữa các phóng viên của đài PTĐLSN về tình trạng đảng viên suy đồi sau đây…

You May Also Like

Leave a Reply