Tiếng Dân Oan: Đinh thị Mai

      TDO07122016

Biết bao người dân vô tội bị mất nhà mất đất về tay bọn cầm quyền là không thể kể xiết. Kính mời quý thính giả theo dõi trường hợp của gia đình bà Đinh thị Mai như sau…

You May Also Like

Leave a Reply