Minh Nguyệt Phỏng Vấn ông Vi Đức Hồi

      pv18112016

Thưa quý thính giả, nhà thơ Bùi Minh Quốc qua một bài viết mới mang tựa đề Người Cộng Sản Chống Cộng nhận định “… có một lực lượng đặc thù, về mặt nào đó là khá quan trọng, làm những việc mà các lực lượng khác không dễ làm thay …”. Dịp này, chúng tôi có buổi tiếp xúc với ông Vi Đức Hồi, một trong những người đã ly khai đảng cộng sản và tích cực tham gia vào tiến trình dân chủ hóa đất nước, để tìm hiểu nhận định này của nhà thơ Bùi Minh Quốc, mời quý thính giả cùng theo dõi. Vâng, xin nhường lời cho chị Minh Nguyệt.

You May Also Like

Leave a Reply