Đây Là Sự Thật, 18.11.2016

      dlst18112016

Lời dẫn: Đảng CSVN với mô hình hiến pháp học theo cộng sản Liên Xô và nhiều từ ngữ bóng bảy để lừa gạt, đánh tráo khái niệm nhằm mị dân, nắm quyền độc tài. Điều 4 hiến pháp cũng như nền kinh tế theo “định hướng XHCN” là hai điều quan trọng trong nhiều điều mà CSVN lừa gạt người dân Việt Nam. Xin mời quý thính giả đón nghe chuyên mục “Đây là sự thật “ với Đặng Chí HùngTâm Anh để hiểu rõ thêm về những điều này.
Tâm Anh: Trong điều 4 hiến pháp của đảng CSVN có đoạn: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Theo anh điều này có đúng không ?.
ĐCH: Kính chào quý thính giả ! Xin chào chị Tâm Anh !
Theo tôi đây là điều hoàn toàn dối trá vì từ trước đến nay đảng cộng sản luôn coi dân là cỏ rác bởi vì nếu là đảng vì dân, cho dân thì không thể có chuyện ông tổng bí thư đảng dám tuyên bố “hiến pháp không to bằng cương lĩnh đảng” vì thực tế đảng chỉ là một nhóm người chứ không phải là toàn dân tộc và hiến pháp chính là xương cốt của một nền chính trị do dân vì dân thật sự.
Cũng có thể nói thêm là đảng cộng sản VN là một tổ chức hoạt động không giấy phép hàng mấy chục năm, với vô số chủ trương và hành động trên thực tế mang đậm thuộc tính khủng bố, cho đến giờ vẫn tuyên bố: “phục vụ dân”, “chịu sự giám sát của dân”; “chịu trách nhiệm trước dân” thì thật là vô lý. Đảng CSVN thực chất chỉ đàn áp dân mà thôi. Có thể lấy ví dụ ngay như việc đán áp người dân phản kháng sự kiện Formosa vừa qua để thấy bản chất phản dân của băng đảng CSVN.
Ngoài ra, điều quan trọng đó là đảng CSVN chưa bao giờ tiến hành bầu cử dân chủ, tự do và chịu trách nhiệm trước người dân cho nên không thể có điều vô lý như điều 4 hiến pháp nêu ra.
Tâm Anh: Trong hiến pháp của đảng CSVN có dùng định nghĩa “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Theo anh thì cái khái niệm này có đúng không và nên được hiểu thế nào ?
ĐCH: Thưa chị !
Theo tôi là đây là cụm từ ảo tưởng để bao biện cho những định hướng tham nhũng của quan chức cộng sản. Vì chưa ai có thể chứng minh được rằng một nền kinh tế thị trường vốn đặt sự tự do và tư hữu lên hàng đầu lại có thể dung hòa với “Sở hữu nhà nước” mà thực chất là trong tay tư bản đỏ và quan chức cộng sản,
Tiếp theo đó là, Người cộng sản rất gian ngoan khi đề cập đến kinh tế thị trường. Những lợi ích từ kinh tế thị trường mang lại, họ ca tụng, ngược lại những gì bất lợi hay sai lầm hoặc tham nhũng, tệ nạn xã hội lan tràn họ gọi nó là “mặt trái” của kinh tế thị trường, vờ kêu gọi “tăng cường quản lý nhà nước”, “nâng cao hiệu quả giám sát xã hội” v.v…. nhưng không bao giờ dám đề cập đến tư tưởng “tam quyền phân lập” mà vẫn cố gắng duy trì “Đảng cộng sản là lãnh đạo duy nhất”.
Không những khái niệm “kinh tế thị trường định hướng XHCN” vô nghĩa, nó cũng chẳng giải quyết được gì cho lời hẹn với thế giới, đến hết năm 2018, Việt Nam giã biệt “kinh tế phi thị trường”.Thật ra, ai cũng biết, giới cầm quyền Việt Nam hứa hão để vào được WTO mà thôi ! Vì ai cũng biết kinh tế Việt Nam đã và đang trên đường xuống đáy của địa ngục khi lạm pháp đã quá cao, thất nghiệp đã lên đỉnh và nợ công đã quá mức 95% GDP…
Có thể kết luận khái niệm “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” là vô nghĩa và lừa bịp đối với người dân Việt Nam mà thôi !
Tâm Anh: Trở lại với hiến pháp của cộng sản với việc dùng điều 4 để đảng CSVN tiếp tục độc tài. Anh nghĩ điều này thế nào ?
ĐCH: Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này bởi người cộng sản vẫn vẹn nguyên bản chất từ hơn 80 năm qua. Tội ác, sự bịp bợm của họ vẫn đầy đủ và ngày thêm dầy lên.Người Việt Nam từ mấy chục năm từ khi có đảng cộng sản, ngày càng tang thương.
Đảng CSVN hoạt động phi pháp và dựa trên hiến pháp của Liên Xô cũ để bày ra điều 4 nhằm giữ vững chế độ độc tài của mình. Đó chính là hành động phản dân chủ, phản lại xu thế chung của thế giới loài người mà đảng CSVN vẫn ngày đêm toa rập.
Cho nên điều cốt lõi nếu muốn có một Việt nam dân chủ và tự do thật sự thì điều kiên quyết là phải loại bỏ chủ nghĩa cộng sản mà ngày nay người dân khắp thế giới đã bỏ vào sọt rác cũng như đặt ngoài vòng pháp luật như liên minh Châu Âu đã và đang làm.
Người dân Việt Nam phải đứng lên và xóa bỏ chế độ cộng sản để không còn những cụm từ đầy lừa gạt như “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” hoặc “do dân, vì dân” và đặc biệt là những điều vô lý như điều 4 hiến pháp của đảng CSVN.
Xin kính chào quý thính giả ĐLSN ! Xin chào chị Tâm Anh !

You May Also Like

Leave a Reply