NHẬN DIỆN THÙ, BẠN VÀ TA

      binhluan14112016

Biết mình, biết người trăm trận trăm thắng. Đó là kinh nghiệm khôn ngoan của cổ nhân, và cho đến nay, vẫn được coi là một chân lý lịch sử. Tổng Thống Hoa Kỳ Obama và ứng cử viên Tổng Thống của đảng dân chủ Hillary Clinton đã bị phía Cộng Hòa chỉ trích là không nhận diện đúng kẻ thù trong cuộc chiến chống khủng bố, nên dù tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc, vẫn không chiến thắng được quân khủng bố “Nhà Nước Hồi Giáo” cực đoan. Tại Việt Nam, cuộc chiến đấu chống nội thù và ngoại tặc cũng rất cam go. Thiết tưởng nhân diện đúng kẻ thù, đồng thời nhận rõ ai là bạn có thể cùng nắm tay chiến đấu, cũng như nhận ra những điểm mạnh yếu của chính mình, là điều kiện tất yếu đưa dân tộc Việt đến chiến thắng.

Trước tiên, kẻ thù trước mắt của dân Việt là cộng sản Tàu. Trung Cộng là kẻ thù truyền kiếp của dân Việt với ngàn năm đô hộ ngày xưa và chủ trương xâm lăng Việt Nam thực hiện ý đồ Bắc Thuộc mới hôm nay. Cứ nhìn chiến tranh biên giới, xâm chiếm hải đảo, chiếm đoạt tài nguyên, độc quyền kinh tế và thiết lập khu tự trị, còn ai mà không đứt ruột nhìn thấy Việt Nam đang chết dưới tay giặc Tàu?

Bên cạnh kẻ thù từ bên ngoài với đại họa Bắc Thuộc mới, dân Việt còn phải lưỡng đầu thọ địch, chống lại kẻ nội thù là cộng sản Việt Nam. Thực vậy, cộng sản Việt Nam đã cướp mất Việt Nam trong tay dân Việt, biến Việt Nam thành tay sai của cộng sản quốc tế và còn tự nguyện biến thành chư hầu của Trung Cộng! Trước kia, sau khi Pháp trao trả độc lập cho vua Bảo Đại, Việt Nam đã có độc lập thực sự, đâu cần Hồ Chí Minh dựng lên chiêu bài độc lập thống nhất và giải phóng để đem chủ thuyết cộng sản ngoại lai, phản tiến hóa về nhuộm đỏ dân tộc trong máu lửa và nước mắt! Những cuộc thủ tiêu các nhà ái quốc chân chính, những cuộc tàn sát đẫm máu đối với dân lành trong chủ trương “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ” của chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, cũng như những vụ chôn sống man rợ Tết Mậu Thân đã phơi bày bộ mặt bất nhân của Hà Nội. Nhất là cuộc xâm lăng miền Nam, bức tử nền tự do dân chủ, thi hành chính sách trả thù nhằm hủy diệt tinh hoa miền Nam bằng trại tù lao động khổ sai, chủ trương kỳ thị Nam Bắc, “ngụy quân ngụy quyền”, cũng như bóp nghẹt tiếng nói dân chủ và nhân quyền hôm nay, càng phơi bày bản chất độc ác và phản bội của bọn người “không tim không óc”, đã thay nhân tính bằng thú tính.

Thù là thế. Còn bạn là ai? Hẳn nhiên, thế giới tự do, đặc biệt là Hoa Kỳ, là bạn của dân tộc Việt Nam. Tuy mỗi nước đều có quyền lợi của riêng họ, nhất là Hoa Kỳ với chủ nghĩa thực dụng, vẫn đặt quyền lợi nước Mỹ trên hết. Nhưng một cách tổng quát, họ vẫn là bạn của chúng ta với chủ trương chống độc tài toàn trị, cổ võ dân chủ và đề cao nhân quyền và các giá trị nhân bản, phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật để thăng tiến con người.

Một đội ngũ khác, có thể coi là bạn của chúng ta, đó là những người cộng sản thức tỉnh. Châm ngôn “kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta” có thể đúng trong hiện thực bỏ đảng của nhiều cán bộ đảng viên lầm đường, đang tìm về với dân tộc hôm nay. Hẳn nhiên khó mà tránh khỏi những trường hợp thức tỉnh giả, phản kháng cuội, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp thức tỉnh thật sự và phản kháng chân chính, đáng được dân Việt mở rộng vòng tay đón nhận vào đại khối dân tộc. Một số người cực đoan chủ trương đánh phủ đầu những người cộng sản thức tỉnh, đang tìm đường về với chính nghĩa dân tộc này, quả là vội vàng và thiếu ý thức chiến lược, nếu không nói là thiển cận và thiếu nhân bản. Tại sao chúng ta lại bít lối trở về của kẻ lầm đường? Tại sao chúng ta lại không muốn thêm bạn bớt thù? Angela Merkel, Yeltsin, Gorbachev, chẳng là những trường hợp thù thành bạn đáng cho chúng ta suy nghĩ đó sao?

Chỉ còn một đội ngũ cần quan tâm là quân đội. Cụm từ “quân đội nhân dân” thật ý nghĩa. Quân đội là lực lượng bảo vệ đất nước. Quân đội nhân dân lại càng có sứ mệnh phục vụ người dân. Nhưng hôm nay tại Việt Nam, bản chất quân đội nói chung và quân đội nhân dân đã bị biến thái, trở thành công cụ phục vụ cho đảng, thay vì cho dân cho nước. Thế nên, dân Việt phải tận lực đánh thức lực lượng quân đội, nhắc nhở họ rằng, quân đội phải là bạn dân chứ không phải là kẻ thù của dân. Một khi quân đội là bạn dân, thì chính nghĩa dân tộc sẽ được bảo vệ và sức mạnh dân tộc sẽ có cơ hội bừng phát thành bão lửa cách mạng.

Xác định bạn thù quả là cần thiết. Nhưng nhìn vào chính mình để nhận chân ra mình là ai, biết ta là ai, cũng không kém cần thiết. Hẳn nhiên, ta là đại khối dân tộc Việt Nam không chấp nhận cộng sản, có một lịch sử chống ngoại xâm hào hùng, một nền văn hiến cao đẹp trên 4 ngàn năm, và một nền minh triết nhân chủ và nhân bản, chống lại chủ thuyết cộng sản ngoại lai vô thần bất nhân. Trong đại khối dân tộc lớn lao đó, phải kể đến giới sĩ phu trí thức chân chính, đang nỗ lực theo đuổi con đường “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của Phan Chu Trinh. Tiếp đó, cũng phải nói tới những người dân lương thiện thuộc mọi giới, nay là nạn nhân của chế độ, trở thành dân oan, giáo oan. Nhất là giới trẻ Việt Nam, là lực lượng tiền phong của ta, với bầu nhiệt huyết và lý tưởng trong sáng, đang quy tụ về bên nhau để thắp lên ngọn nến công lý, xóa tan bóng tối cộng sản oan khiên. Đặc biệt, phải nói tới một phần thân thể của ta, là các tôn giáo. Tôn giáo có tổ chức, có đức tin, có lãnh đạo và có lý tưởng, hẳn là sức mạnh vô biên, làm đòn bẫy cho cơn bão lửa dân chủ hôm nay. Thế nên, sức mạnh tôn giáo trong lòng dân tộc, đạo vào đời, chính là yếu tố quyết định trong cuộc tranh đấu giải thể chế độ cộng sản hôm nay.

Tóm lại, nhận diện Thù, Bạn và Ta là nhận thức cần thiết, từ đó, dân Việt sẽ biến nhận thức thành hành động, trước là thêm bạn bớt thù, sau là kết tụ sức mạnh dân tộc để dồn hết nỗ lực vào cuộc đấu tranh tiêu diệt nội thù và chặn đứng ngoại xâm. Dân tộc Việt Nam vùng dậy! Đất nước Việt Nam đứng lên!

Ngô Quốc Sĩ

You May Also Like

Leave a Reply