Bá Cơ Phỏng Vấn Đại Đức Thích Thiện Chân

      PV08102016

Thưa quí thinh giả, để trả lởi cho câu hỏi, tại sao Việt Nam lại cần phải có luật về tín ngưỡng tôn giáo? Mời quí thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa Đại Đức Thích Thiện Chân, một tu sĩ Phật Giáo rất trẻ ơ tỉnh Hải Dương với đặc phái viên Bá Cơ sau đây. Minh Nguyệt xin mời anh Bá Cơ.

You May Also Like

Leave a Reply