Vai trò người phụ nữ trong công cuộc dân chủ hoá đất nước, Phần I

      NVDCCT29102016

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là cô Phạm Thanh Nghiên với (phần đầu) chủ đề: “Vai Trò Người Phụ Nữ Việt Nam Trong Công Cuộc Dân Chủ Hóa Đất Nước”.

You May Also Like

Leave a Reply