Trả Lời Thư Tín, 16.10.2016

      TLThuTin16102016

Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, Quản Nhiệm đài phụ trách.

You May Also Like

Leave a Reply