Thomas Việt Phỏng Vấn LS Võ An Đôn

      PV12102016

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt và bị gán ghép vào tội bôi nhọ lãnh tụ theo điều 88 rất mơ hồ. Xin mời quý thính giả theo dõi ý kiến của LS Võ An Đôn về việc này như sau.

You May Also Like

Leave a Reply