Tiểu sử Nguyễn Chí Thiện

      NCT02102016

Thưa quý thính giả, Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã dùng thơ để chống lại Hồ Chí Minh và đảng CS Việt Nam. Ông đã phải ngồi tù tổng cộng đến 27 năm, nhưng tinh thần bất khuất của Nguyễn Chí Thiện vẫn tồn tại trên thi đàn Việt Nam và thế giới. Hôm nay húy nhật lần thứ tư, ngày thi sĩ đã ra đi, chúng tôi mời quí thính giả nghe lại đôi dòng tiểu sử của nhà thơ danh tiếng này, do nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện thực hiện, qua giọng đọc của Dạ HươngHải Nguyên

You May Also Like

Leave a Reply