Câu Chuyện Thời Sự 25.08.2016

      PhongVan25082016

Thưa quý thính giả, tức nước thì vỡ bờ, trong nhiều năm qua, người dân đã chứng tỏ họ không còn khiếp sợ trước ách cai trị hà khắc của nhà cầm quyền CSVN. Nhiều cuộc nổi dậy chống áp bức, bất công xã hội đã diễn ra khắp cả nước. Đây là điều báo trước rằng ngày tàn của chế độ CSVN đang đến gần. Vào trưa hôm qua, hơn 200 người dân Hải Phòng đã đồng lòng tập trung tại trạm thu phí Quán Toan trên quốc lộ 5 để chống đối việc thu phí bất công tại đây. Chúng tôi có cuộc tiếp xúc với anh Vũ Thìn, một cư dân địa phương để tìm hiểu sự việc. Vâng, xin nhường lời cho anh Quang Nam.

You May Also Like

Leave a Reply