Câu Chuyện Thời Sự: Thế Vận Hội lần thứ 32 tại Nhật Bản

Thưa quý thinh giả,

Nhật Bản vẫn cho tổ chức Thế Vận Hội lần thứ 32 nhưng khán giả không được trực tiếp quan sát. Đặc Phái Viên Hải Sơn đã có cuộc nói chuyện với ông Đỗ Thông Minh để hiểu rõ hơn vấn đề này. Xin mời anh Hải Sơn….

You May Also Like