Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, từ Hà Nội

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Hồng Phúc với Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, từ Hà Nội, về hiện trạng  cuộc tuyệt thực của TNLT Trần Huỳnh Duy Thức đã bước sang ngày thứ 56…

You May Also Like