Câu Chuyện Thời Sự : Buổi trao đổi giữa Đằng Giang và Ls. Lưu Tường Quang để tìm hiểu về cuộc bầu cử Quốc Hội Toàn Liên Bang tại Úc Châu.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa Đằng GiangLs. Lưu Tường Quang để tìm hiểu về cuộc bầu cử Quốc Hội Toàn Liên Bang tại Úc Châu.

You May Also Like

Leave a Reply