Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây: Đằng Giang – BS Đỗ văn Hội

Thưa Quý thính giả, hôm nay đài ĐLSN kính mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa pv Đằng Giang và BS Đỗ văn Hội CT HĐCH CĐNVQGLBHK về vị trí cũng như mối tương quan giữa CĐNVLB và chính quyền Hoa Kỳ trong phần Bốn sau đây:

You May Also Like

Leave a Reply