Sinh Hoạt Đó Đây: sinh hoạt của cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại TB Oregon.

Hôm nay chúng tôi mời quý thính giả theo dõi tiếp phần Hai cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đằng Giang và CT Từ Đức Tháo về sinh hoạt của cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại TB Oregon.

You May Also Like

Leave a Reply