Phỏng vấn ông Nguyễn văn Bon Chủ tịch Cộng Đồng Liên Bang Úc châu


Thưa quý vị thính giả, cộng đồng Người Việt tại Úc đã được thành lập và lớn mạnh qua thời gian. Kính mời quý thính giả theo dõi phần một buổi tiếp xúc giữa phóng viên Đằng Giang và ông Nguyễn văn Bon Chủ tịch Cộng Đồng Liên Bang Úc châu như sau:

You May Also Like

Leave a Reply